Assegurança d’instruments

A través de l’AMPA podeu tramitar una assegurança per als instruments dels vostres fills.

Es tracta d’una assegurança a tot risc, que té una vigència anual de setembre a setembre. Cobreix l’accident que causi un dany a l’instrument: caigudes, cops, incendi, robatori o furt en territori nacional (veure condicions, no cobreix la pèrdua). No hi ha  franquícia però, en benefici de tots, -la quota de l’any següent ve determinada pels sinistres declarats a l’any en curs- es demana que no es declarin sinistres per un valor inferior a 50 euros. Si bé l’assegurança es fa col·lectivament mitjançant l’AMPA, la gestió del sinistre la farà la família directament afectada.

En cas d’estar interessats en assegurar l’instrument per primer cop, heu d’enviar per e-mail a la Comissió de Música comissiodemusica@gmail.com les dades necessàries abans del 25 de juliol. Si ja teniu l’instrument assegurat amb l’AMPA, no cal que digueu res i renovarem la pòlissa automàticament.

Per donar-se de baixa de cara al proper curs, cal enviar un escrit per correu electrònic a la Comissió de Música abans del 25 de juliol, és a dir, abans que comenci el curs en què no es vol contractar l’assegurança.

Atenció: El requisit per poder constar com a propietari de l’instrument és tenir DNI (pot ser el nen/a, si té DNI, o el pare/mare, avi/àvia, etc.). L’asseguradora, si s’escau, pagarà el propietari.

Un cop estigui formalitzada la pòlissa, us cobrarem l’import directament al vostre compte.

Què fer en cas de sinistre?

1.      Descarregar i omplir, amb les dades del TITULAR de l’instrument, el COMUNICAT DE  SINISTRE (el trobareu disponible al final d’aquesta pàgina).

2.      Fer una fotografia de l’instrument.

3.      Sol·licitar pressupost al lutier desitjat.

4.      Notificar el sinistre i presentar la documentació, tan aviat com sigui possible, a la corredoria MORERA CASABLANCAS SL a través de l’adreça info@mcasablancas.com indicant que sou de l’AMPA de l’Escola de la Concepció. Es recomana de fer-ho en un termini de 7 dies com a màxim des del sinistre. Comuniqueu també el sinistre a la Comissió de Música per e-mail comissiodemusica@gmail.com.

5.      Una vegada aprovat el pressupost, per part de la companyia d’assegurances, es pot començar amb la reparació de l’instrument.

6.       L’asseguradora enviarà un mail amb l’aprovació del sinistre i sol·licitarà les dades bancàries del titular per procedir el pagament de la factura.

És molt important que no porteu a reparar l’instrument pel vostre compte sense donar avís a l’asseguradora perquè llavors la companyia no us ho pagaria. En cas de danys, doncs, caldrà contactar amb l’asseguradora i us indicaran els passos a seguir.

Morera Casablancas, SL
Assegurances per a instruments musicals, per a la Cultura, l’Art i el Patrimoni Cultural

http://www.mcasablancas.com

info@mcasablancas.com

( t ) 93 727 81 09

En cas de robatori o pèrdua la família ha d’informar a l’asseguradora i també a la Comissió de Música, que gestionarà la baixa de l’assegurança.

Comissió de Música: comissiodemusica@gmail.com

A continuació, us deixem els documents d’informació relatius a l’assegurança d’instruments perquè us els pugueu descarregar.