Comissions

Les diferents comissions gestionades per l’AFA ens ajuden a dur a terme totes les tasques relacionades amb l’estada dels nostres fills i filles a l’escola de la Concepció. Així, per exemple, és possible oferir serveis com ara el menjador, les activitats extraescolars, el projecte “Passa’m”, etc.

Les comissions de l’AMPA són imprescindibles per garantir el bon funcionament de tots els serveis i també per a la gestió econòmica. Us animem a participar-hi!

Menjador

L’escola compta amb menjador i cuina pròpia que són gestionats per l’AFA. Aquesta comissió vetlla pel correcte funcionament d’aquest servei, així com de les activitats de lleure realitzades abans i després de l’àpat. També atén les diferents incidències que puguin generar-se en aquest espai i supervisa la qualitat dels menús mensuals. El servei de cuina i de monitoratge es canalitza a través d’una empresa externa.

Vols participar en la comissió?

Contacte: Ana Castán

 menjadorconcepcio@gmail.com

Activitats extraescolars

La comissió d’extraescolars s’encarrega d’organitzar i gestionar les activitats extraescolars de l’escola, per tal de complementar l’oferta escolar a nivell d’horaris i activitats educatives. També des d’aquesta comissió es gestionen l’espai d’acolliment al matí i a la tarda, i els casals d’estiu. (Des de fa un parell de cursos escolars, atesa la baixa demanda per part de les famílies, no s’organitzen casals a les vacances de Nadal ni de Setmana Santa). La comissió gestiona també l’activitat de piscina per als nens i nenes de 1r durant l’hora del migdia.

L’oferta d’extraescolars està pensada perquè tots els nens de l’escola tinguin l’opció d’inscriure’s a alguna activitat cada dia de la setmana (a excepció de P3). Les activitats duren habitualment 1 hora, tot i que també n’hi ha d’hora i mitja.

Entre les diverses opcions dels darrers anys hi ha: teatre, futbol, bàsquet, circ, dansa, cinema, ciència o tecnologia.

Vols participar en la comissió?

Contacte:  Marta Favà / Jordi Zubelzu / Oriol Garcés / Jordi Iglesias

 aaeeconcepcio@gmail.com

Audiovisuals

Aquesta comissió s’ocupa de filmar actuacions de les big bands per tal de crear un arxiu visual per compartir amb les famílies i donar difusió del projecte de música de l’escola. La comissió s’encarrega tant de l’enregistrament com de la posterior edició dels vídeos.

Podeu visualitzar els vídeos a través dels enllaços de les webs de l’AFA i de l’Escola i via el canal de Youtube https://www.youtube.com/user/CEIPconcepcio

Vols participar en la comissió?

Contacte:

 audiovisualsconcepcio@gmail.com

Biblioteca

La comissió s’encarrega de dinamitzar l’espai de la biblioteca de l’escola. Aquesta comissió, nascuda el novembre de 2014, va sorgir de la necessitat de millorar les condicions d’aquest espai, mitjançant la renovació del mobiliari i del fons bibliogràfic i la implementació d’un sistema de gestió informatitzat que permeti establir un sistema de préstec.
El projecte, plantejat a mig i llarg termini, vol assolir la millora integral de la biblioteca per a l’ús dins de l’horari escolar com una sala més d’aprenentatge, consulta o joc, així com potenciar-ne l’ús en horari no lectiu, tant en règims d’acollida de matins i tardes, com en hores de menjador. Després d’acomplir el seu primer objectiu de redissenyar l’espai i renovar el mobiliari (desembre 2014-abril 2015), actualment la comissió col•labora al costat de l’escola en la renovació del fons bibliogràfic aíxí com en la creació d’una videoteca

Vols participar en la comissió?

Contacte: Begoña Gómez

 bibliotecaconcepcio@gmail.com

Comunicació i participació

L’objectiu d’aquesta comissió és el de fer arribar als pares i mares la informació de les activitats de l’AFA utilitzant canals de comunicació directes i interactius. Treballem per estimular la participació, continuada o puntual, de tots els associats en el conjunt d’activitats escolars amb l’objectiu de millorar l’educació i el benestar tots els alumnes. Una de les eines bàsiques de la comissió és la pàgina web, que pretenem que sigui funcional i dinàmica per afavorir la comunicació i l’intercanvi entre les famílies, l’AFA i l’equip de mestres.

Vols participar en la comissió?

Contacte: Mariona Rico / Anna Feliu / Anna Chiara / Begoña López / Jordi Iglesias

ampacomissiocomunicacio@gmail.com

Economia i social

La principal tasca de la comissió és gestionar i administrar les diferents actuacions que s’impulsen des de l’associació, controlar els ingressos i els pagaments a les empreses contractades, menjador i activitats extraescolars. La comissió també gestiona directament la part del pressupost propi destinat a la solidaritat, que es concreta en ajuts personalitzats que puguin proposar la junta de l’AFA o la direcció de l’escola.

Vols participar en la comissió?

Contacte: Jèssica Tévar / Carlos Solé / Jaume Baró

tesoreriaampaconcepcio@gmail.com

Escola inclusiva

“L’ educació inclusiva és un procés pel qual s’ofreix a tots els nens i nenes, sense distinció pel què fa a la capacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat de seguir sent membre de les aules regulars i d’aprendre dels seus companys, i amb ells, a l’aula”. Susan Bray Stainbach (2001)

Sempre es pot millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat. És un procés de recerca i millora que mai s’acaba.
Hem d’aprendre a viure amb la diferència i aprofitar el repte d’aquesta diversitat com una oportunitat per promoure l’aprenenentatge entre adults i alumnat.

Però per aconseguir-ho cal el compromís decidit de la comunitat educativa (professorat, famílies i alumnat) d’anar avançant a poc a poc per trobar noves maneres d’atendre les diferències individuals.

Quins són els objectius de la Comissió Inclusiva:

-Establir una via de col·laboració famílies – escola per tal de poder identificar i preveure les necessitats dels infants que comportin una necessitat d’adaptació d’activitats organitzades per l’escola (menjador, activitats esportives, extraescolars, excursions, casals, etc.) per tal d’afavorir que tot l’alumnat hi pugui participar sense distincions a causa de discapacitat/trastorn desenvolupament, risc d’exclusió social, nouvinguts o nivell socioeconòmic baix.
-Informar, assessorar i donar suport a les famílies que ho sol.licitin on es puguin recollir les demandes, dificultats en l’entorn escolar i extraescolar i treballar per resoldre-les en col·laboració amb l’escola.
-Organitzar tallers i xerrades de professionals externs dirigits a les famílies on s’abordin temes que són d’interès sobre educació emocional, criança, multiculturalitat…
-Conscienciar les famílies sobre les diferents realitats i la seva normalització.
-Oferir activitats i tallers vivencials per l’alumnat, adequats a l’edat, on s’abordin diferents realitats i la seva normalització.

Vols participar a la comissió?

Contacte: Sandra Vives / Elena Esteban

comissioinclusivaconcepcio@gmail.com

Festes i activitats culturals

Té com a principal objectiu organitzar i promoure la participació en les activitats lúdiques i en les festes que es celebren a l’escola com la Castanyada, Carnestoltes o bé el Premi Patxín.

A principi de curs, la comissió organitza la decoració inaugural de l’escola amb la participació de les famílies, on es decora el vestíbul segons el tema transversal que treballaran tots els alumnes del centre al llarg del curs. Aquest feina es fa conjuntament amb el professorat de l´escola. Us animem a participar-hi!

Vols participar en la comissió?

Contacte: Carolina Pereira / Bruna Costa / Jèssica

 comisiofestes.concepcio@gmail.com


Projecte “Disseny a l’Escola”

Des de 2014 s’està duent a terme aquest projecte que té per finalitat la millora de les instal•lacions comunes de l’escola a través de processos de disseny realitzats pels nens de 1r i 2n de la Concepció, juntament amb estudiants de disseny de les escoles IED Barcelona (Istituto Europeo di Design) i OTIS, College of Art and Design, Los Angeles, Califòrnia.

Aquest projecte, de caràcter intercultural, intergeneracional i participatiu, té com a objectius:

  • Millorar l’aspecte i les instal•lacions dels espais comuns de l’escola a través d’intervencions efímeres o permanents basades en criteris de sostenibilitat, fent servir materials reciclables dissenyats pels propis alumnes.
  • Introduir els nens en els processos de pensament del disseny (Design Thinking), aprenent com es construeixen els objectes i els espais des del primer mapa mental fins a la realització, a través del dibuix i les maquetes com a eines de creació.
  • Compartir l’aprenentatge cooperatiu amb joves alumnes de diferents nacionalitats, llengües i contextos culturals.

– 1ª edició, 2014: “L’hort vertical”

Aquest projecte va consistir en la construcció d’un jardí-hort vertical al pati de l’escola. Va sorgir com a proposta dels alumnes de 1r davant la necessitat de millorar l’aspecte del pati de la planta baixa. El nostre és un col•legi molt dur en termes arquitectònics, totalment urbà, on el ciment és omnipresent. Els nens volven tenir plantes i arbres a la seva escola, amb una major presència de verd.

El procés de projecte i producció es va dur a terme des del 13 al 24 de maig de 2014 i fou desenvolupat pels alumnes de la classe dels Dofins de 1r de Primària juntament amb estudiants de disseny i d’art provinents de l’IED i l’OTIS. El dia 24 de maig es va realitzar la construcció de l’hort amb la participació de les famílies de l’escola.

“L’hort vertical” als mitjans:

– 2ª edició, 2015 : “Redissenyem l’escola”

(Memòria disponible ben aviat)

Galeria d’imatges: https://plus.google.com/106762357425376249903/posts/LYqrYvE8YnY

Premsa: article publicat al diari ARA

Música

La comissió de música de l’AFA treballa per tal de vetllar pel compliment del Projecte de Música de l’escola. Així doncs, col·labora en les actuacions de les big bands, treballa per donar continuïtat al Projecte de Música a l’etapa de secundària (institut), canalitza els suggeriments i demandes dels pares i mares en relació amb l’ensenyament musical, ajuda en la recerca de padrins i patrocinadors per a les big bands i, finalment, col•labora també en el manteniment i millora del banc d’instruments.

Vols participar en la comissió?

Contacte:

 comissiodemusica@gmail.com

Reciclatge de llibres (Passa’m)

Aquesta comissió s’encarrega de les tasques relacionades amb el reciclatge de llibres i la realització de les agendes de curs de 3r a 6è. L´Escola i l´AFA tenen un projecte de reutilització i socialització de llibres de text i de lectura que té un doble objectiu: per una banda, pedagògic, ecològic i solidari; per l’altra, d’estalvi econòmic familiar.

Vols participar en la comissió?

Contacte: Angela Amoruso

 passam.concepcio@gmail.com 

Comissió de Relacions Institucionals

Aquesta comissió s’ocupa de les relacions de l’AFA amb la FAPAC i amb la Xarxa d’Escoles Públiques de l’Eixample. Igualment, la comissió fa arribar a l’AFA les comunicacions i accions conjuntes de la FAPAC i de la Xarxa, així com també transmet dubtes i propostes de l’AFA a la Xarxa. Finalment, la comissió participa en les accions comunes de la Xarxa i en les reivindicacions per a la millora de l’escola pública.

Vols participar en la comissió?

Contacte: Sabina Puig /

rriiconcepcio@gmail.com

Delegats i delegades

A l’inici del curs escolar es trien els delegats o delegades entre els pares i mares de cada classe. Les seves tasques són fonamentals per al bon funcionament de l’escola:

  • Col·laboren amb l’AFA, la direcció i els mestres en la dinamització de la vida escolar i en les activitats que es realitzen a l’escola.
  • Organitzen la participació dels pares i mares en les activitats escolars.
  • Fan d’enllaç entre els tutors de curs i les famílies.
  • Canalitzen els suggeriments i opinions dels pares i mares transmetent-los a l’AFA i a la direcció del centre.
  • Fan arribar a les famílies les informacions i propostes que es generen des del Consell Escolar, la direcció o l’AFA.

Coordinació de delegats

Contacte: