Manifest

La direcció i l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola de la Concepció, ubicada a la dreta de l’Eixample, volem posar de manifest la importància que té el projecte musical d’aquesta escola i els grans fruits que dóna des de fa vint anys.

El projecte de música de l’Escola de la Concepció és l’eix vertebrador de la línia educativa d’aquest centre. Consisteix a donar formació musical als nens i nenes des de P3 fins a 6è i culmina amb la creació de quatre big bands formades pels alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è on aprenen a fer música i a gaudir-la amb els seus companys. En total 100 nens i nenes entre 8 i 12 anys que a través de la música creixen i aprenen.

Considerem que:

  • És un projecte integrador en què participen tots els nens i nenes de l’Escola, sense cap mena d’exclusió.
  • És una escola pública de referència per la força d’aquest projecte musical i s’ha convertit en un exemple per altres centres que també han apostat per la música com a eina educativa.
  • Contribueix a transmetre el gust per la música i a despertar la sensibilitat artística i la creativitat.
  • És un model que afavoreix el desenvolupament de l’oïda, el ritme, la veu, la capacitat d’abstracció, la lectura, la memòria i que per tant facilita l’aprenentatge lingüístic i matemàtic, així com demostren els resultats assolits en les avaluacions escolars.
  • Fomenta valors com el treball en equip, la solidaritat, l’escolta activa o l’esforç. Treballar conjuntament aporta més que fer-ho individualment.
  • És una element dinamitzador del barri. Les big bands participen en diferents activitats que s’hi organitzen.
  • La Generalitat i l’Ajuntament mitjançant el Consorci d’Educació de Barcelona han apostat per aquest model des del seu inici.

Per totes aquestes raons, demanem la teva adhesió per tal que el projecte de música de l’Escola de la Concepció pugui continuar existint i trobi finalment un marc estable i reconegut de finançament. Volem que els nens i nenes de la nostra escola disposin d’una educació de qualitat, oberta a tothom, centrada en el nostre projecte de música.

Us convidem a que visioneu el VIDEO que hem preparat.